post-image 17 mars 2023

Mo Gård tar steget över till streaming

Mo Gård är ett stiftelseägt idéburet kunskapsföretag med 75 års samlad erfarenhet och specialiserad kompetens kring kommunikation, kombinerade funktionsnedsättningar och utmanande uttryckssätt. Mo Gård har lång erfarenhet och specifik kompetens av att erbjuda individanpassade helhetslösningar.

Nu tar Mo Gård steget över till streaming. Förutom helt streamad TV får vårdtagarna även betydligt mer underhållning med Nendas tjänst, med tillgång till allt som sänts på TV den senaste veckan utöver det som visas just nu. Nendas tjänst gör det med andra ord inte bara enklare vad gäller teknik, utan genererar även mer värde och sparar dyrbar tid för de anställda. Välkomna Mo Gård.