post-image

Är ditt företag påverkat av omläggningen i marknätet (MPEG4)? Här får du TV-hjälp.

Har du blivit påverkad av omläggningen till MPEG4? Har du förlorat TV-kanaler? Lugn!  Våra TV-experter hjälper dig att hitta en ny framtidssäkrad lösning.  

Få kostnadsfri konsultation på 08-80 83 25

Ändringen ställer krav på mottagare med stöd för MPEG4 i TV eller huvudcentral.

Digitalbox/tv/huvudcentral måste ha stöd för MPEG4 för att kunna fortsätta titta på alla tv-kanaler efter omläggningen. Vissa kanaler kommer även kräva att mottagaren stöder DVB-T2.

Oavsett om ditt företag sänder TV i ett hotell, omsorgsboenden, kontor, kommunverksamheter eller väntrum finns det risk för att kanaler försvinner vid omläggningen till komprimeringstekniken MPEG4.

Mer information om omställningen:

Under oktober 2021 påbörjar Teracom Samhällsnät arbetet med att uppgradera kanaler i marknätet till den modernare kompirmeringstekniken MPEG4.

Företag så som hotell, omsorgsboenden, sjukhus, kommuner, gym och kontor som sänder TV via äldre TV-apparater eller huvudcentraler.  

Ett 20-tal tv-kanaler i marknätet påverkas och du riskerar att bli utan TV- underhållning.

Så här kommer avstängningen att ske:

5 oktober – Region 1 Öst
Stockholm, Gävleborg, Uppland, Södertälje och Norrköping / Valdemarsvik

19 oktober – Region 2 norra
Norrland och västra Dalarna

21 oktober – Region 3 Mitt
Östra Dalarna, Värmland, Närke, Västmanland, Östergötland, Småland, Gotland, Öland och Skövde

26 oktober – Region 4 Väst
Göteborg, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg Bohuslän och Dalsland

28 oktober – Region 5 Syd
Skåne, Blekinge och Halland